Бағаланатын жылға жұмыстың басымдықтары туралы келісім
__________________________________________________________________


Басымдық *

Өлшем бірлігі

1

Тиісті қаржы жылына бөлінген игеру, жоспарға

100 %

2

Салық және басқа да төлемдердің мемлекеттік бюджетке түсуі, болжамға

100 %

3

Ауданның жергілікті атқарушы органдарының аумақтарды дамыту бағдарламасын, мемлекеттік және салалық бағдарламаларды орындау, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру жөніндегі қызметі

 

4

Ауданның жергілікті атқарушы органдарының жұмысын ұйымдастыру тиімділігі

 

 

Уәкілетті тұлға
Лауазымы: Батыс Қазақстан облысының әкімі

Қолы________________   күні___________

Қызметші
Т.А.Ә (бар болған жағдайда) Асантаев Жанат Асылханұлы –Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының әкімі

 

 

Қолы________________   күні___________